ចិនស្នើសុំការពង្រីកឥណទានពន្ធកាន់តែច្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេស

0

បរទេស៖ ទីភ្នាក់ងារពន្ធរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថា មេដឹកនាំធុរកិច្ចចិនបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីពង្រីកឥណទានពន្ធកាន់តែច្រើន និងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ និងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

យោងតាមស្នងការសេវាពន្ធជាតិ (NTS) បានឱ្យដឹងថា សភាពាណិជ្ជកម្មចិនប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េ (CCCK) ដឹកនាំដោយ លោក វេយយូ យីន (Weiyu Yin) បានធ្វើសំណើនេះក្នុងជំនួបជាមួយលោក គីម ចាងគី (Kim Chang-ki) ប្រធាន NTS និងមន្ត្រីមកពីទីភ្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគកូរ៉េនៅទីក្រុងសេអ៊ូល។

នាយកប្រតិបត្តិប្រហែល ១០រូបមកពីក្រុមហ៊ុនជាសមាជិករបស់ខ្លួនក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សា សភា CCCK បានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារក្នុងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកពន្ធដល់អាជីវកម្មបរទេស និងបង្កើនការចូលរួមជាមួយពួកគេ។

NTS បាននិយាយថា ពួកគេក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការពង្រីកលើឥណទានពន្ធសម្រាប់ការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនបរទេស ក៏ដូចជាសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេ និងបានស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសបន្ថែមទៀតនូវភាពខុសគ្នា ជា «អ្នកជាប់ពន្ធកិត្តិយស» ក្នុងការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអនុលោមតាមច្បាប់របស់ពួកគេ។

លោក គីម បានប្តេជ្ញាបន្តធានា «ការបង់ពន្ធដោយយុត្តិធម៌ និងការព្យាបាលដោយស្មើភាព» សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងបរទេស និងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសពន្ធ «ស្ថិរភាព និងអាចព្យាករណ៍បាន» ស្របតាមស្តង់ដារពិភពលោក។ NTS បាននិយាយថា នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងទីភ្នាក់ងារពន្ធកូរ៉េខាងត្បូង និងក្រុមហ៊ុនចិន ដោយលោកបានបន្ថែមថា កិច្ចប្រជុំនេះនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយធុរកិច្ចបរទេស៕

ប្រភព៖ AKP