លោក Xavi និយាយយ៉ាងខ្លីពីអនាគតរបស់ Ansu Fati

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Xavi បាននិយាយអំពីអនាគតកីឡាករ Ansu Fati ថា៖

«កុំសួរខ្ញុំបន្ថែមអំពីការរៀបចំផែនការសម្រាប់កីឡាករដែលមិននៅទីនេះ។ វានឹងអាស្រ័យលើចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល និងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅ»៕