ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: ចេញលិខិតព្រមានផលិតកម្ម ថោន ចំពោះការផលិតចម្រៀងបទ Team ទឹកត្នោតជូរ

0

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: ចេញសេចក្តីព្រមានផលិតកម្ម ថោន អេនធើធេនមេន ចំពោះការផលិតចម្រៀងបទ Team ទឹកត្នោតជូរ ដែលរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល៕

May be an image of text