លោក Pep Guardiola និយាយអំពី Kompany

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Pep Guardiola និយាយអំពីគម្រោងដែលក្លឹប Bayern ចុះហត្ថលេខាយកលោក Kompany ធ្វើជាអ្នកចាត់ការថ្មីថា៖

«វាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេ ប្រសិនជាគាត់ត្រូវកាត់ចេញពី Premier League ជាមួយនឹងក្លឹប Burnley។ ខ្ញុំមានការគិតខ្ពស់អំពីការងាររបស់គាត់ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ ចំណេះដឹងនៃការប្រកួត របៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ… ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញលោក Kompany នៅក្លឹប Bayern»៕