លោក Xavi មិនដាច់អាល័យពីក្លឹប Barca

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Xavi បាននិយាយថា៖

«ខ្ញុំចង់ត្រលប់ទៅកាន់ក្លឹប Barça វិញនៅថ្ងៃណាមួយ។ ក្លឹប Barcelona គឺជាក្លឹបនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំតែងតែនិយាយបែបនេះ។ ខ្ញុំមិនបិទទ្វាចំពោះក្លឹប Barca នោះទេ ​ចំពោះ​លទ្ធភាព​ត្រឡប់​មក​ក្លឹប​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ»៕