លោក Todd Boehly និយាយអំពីគម្រោងរបស់ក្លឹប Chelsea

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាសហម្ចាស់ក្លឹប Chelsea លោក Todd Boehly បាននិយាយអំពីគម្រោងរបស់ក្លឹបថា៖

«យើងត្រូវតែអត់ធ្មត់។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ Boxing Day មក យើងគឺជាក្រុមល្អបំផុតទីបួននៅក្នុង Premier League ។ នៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវនេះ វាមានអារម្មណ៍ល្អ និងល្អទៅ»៕