សហម្ចាស់ក្លឹប Chelsea និយាយពីការចំណាយលុយ

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាសហម្ចាស់ក្លឹប Chelsea លោក Todd Boehly បាននិយាយអំពីការចំណាយរបស់ក្លឹប Chelsea ថា៖

«យើងមិនបានចំណាយលុយទេ ប៉ុន្តែពួកយើងកំពុងវិនិយោគលុយ។ នៅពេលដែលពួកយើងចំណាយ គឺមានន័យថាពួកយើងកំពុងវិនិយោគ ហើយកីឡាករទាំងនោះនឹងបន្តរក្សាបាននៅតម្លៃរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំ​ប្រកែក​ថា​ការ​វិនិយោគ​ដែល​ធ្វើ​នៅ Chelsea បាន​រក្សា​តម្លៃ​របស់​ពួកគេ»៕