កីឡាករ Lazar Samardzic កំពុងចរចាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះ

0

បរទេស៖ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Napoli និងឪពុករបស់កីឡាករ Lazar Samardzic បាននឹងកំពុងធ្វើការពិភាក្សាគ្នា។ ភាគីទាំងសងខាងបាននឹងកំពុងចរចាទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន។

Backstory why Inter pulled plug on signing Udinese star Lazar Samardzic

ការពិភាក្សារវាងក្លឹប Napoli និងក្លឹប Udinese បានកំពុងប្រព្រត្តិទៅបានយ៉ាងល្អ៕