តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤

0

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤

-​ ប្រេងសាំង​ធម្មតា ៤ ១០០​រៀល​/​លី​ត្រ
– ​ប្រេងម៉ាស៊ូត ៤ ០០០​រៀល​/​លី​ត្រ

May be an image of ticket stub and text

May be an image of text