មានក្លឹបមួយចង់ខ្ចីជើងកីឡាករ Jack Harrison

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Everton កាន់តែខិតក្នុងការចុះហត្ថលេខាយកកីឡាករ Jack Harrison ពីក្លឹប Leeds United ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើង។

ការត្រឡប់មកវិញរបស់គាត់គឺជាលទ្ធភាពជាក់ស្តែង ដោយរង់ចាំការបញ្ជាក់លម្អិតទៅលើចំនុចខ្លះ ដើម្បីអោយការផ្ទេរមួយនេះដំណើរការបានជោគជ័យ៕