អ្នកចាំទី Szczesny កាន់តែខិតជិតការចាកចេញពីទឹកដីអឺរ៉ុប

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងរបស់អ្នកចាំទី Wojciech Szczesny ផ្ទេរទៅកាន់ Al Nassr។

សំណើរត្រូវបានពិភាក្សាទៅលើកុងត្រារយៈពេល ២ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកចាំទីប៉ូឡូញ ដោយចាត់ទុកគាត់ជាគោលដៅអាទិភាព។ កីឡាករ Szczesny បើកការចរចាជាមួយ Al Nassr ខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងកំពុងចរចា។

ក្លឹប Juventus រីករាយក្នុងការលក់ Szczesny ខណៈពួកគេបានចុះហត្ថលេខាយកអ្នកចាំទី Di Gregorio៕