ខ្សែការពារ Fabrício Bruno ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបនៅអង់គ្លេស

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប West Ham បាននឹងកំពុងពិភាក្សាក្នុងការចុះហត្ថលេខាយកខ្សែការពារកណ្តាលសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Fabrício Bruno របស់ក្លឹប Flamengo។

កីឡាករ Fabrício Bruno ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលក្លឹបចង់បាន ខណៈការពិភាក្សាកំពុងដំណើរការដើម្បីអាចអោយការផ្ទេរមួយនេះកើតឡើង។ Fabrício Bruno បានទទួលយកការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប West Ham ខណៈលោក Tim Steidten កំពុងធ្វើការលើរឿងនេះ៕