លោក Ten Hag លើកឡើងអំពីអ្នកគាំទ្រ Man Utd

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Ten Hag បាននិយាយថា៖

«អ្នកគាំទ្រតែងតែគាំទ្រក្រុម និងគាំទ្រខ្ញុំ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅតាមផ្លូវ មានមនុស្សជាច្រើនមករកខ្ញុំ។ អ្នកគាំទ្រយល់ថាក្លឹបនេះស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមួយ ហើយអ្នកគាំទ្រយល់ពីបញ្ហាដ៏ធំដែលយើងត្រូវជួបប្រទះ ជាពិសេសកីឡាករដែលនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗ»៕