ក្លឹបពីរនៅក្រៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងចង់បាន Nacho

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាកីឡាករ Nacho បានទទួលនៅសំណើរពីក្លឹបនៅ MLS និង Saudi ដើម្បីទៅចូលរួមបន្ទាប់ពីចប់រដូវកាលនេះ។

គាត់នៅតែរំពឹងថានឹងចាកចេញពី Real ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួន ប៉ុន្តែគ្មានចេតនាក្នុងការបន្តលេងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះទេ ហើយច្បាស់ណាស់គឺមិនមែននៅប្រទេសអេស៉្បាញ។ MLS និង Saudi កំពុងស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសដែលគាត់ត្រូវពិចារណា៕