ក្លឹបនៅអាឡឺម៉ង់កំពុងចរចាសុំផ្ទេរកីឡាករ Maatsen របស់ Chelsea

0

បរទេស៖ ក្លឹប Chelsea ត្រូវបានរាយការណ៍អំពីការចរចាជាមួយនឹងក្លឹប Borussia Dortmund ទៅលើឪកាសដែលអាចផ្ទេរយកកីឡាករ Maatsen នាខែមករា។

Ian Maatsen Chelsea 2023-24

នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ VI បានអោយដឹងថាក្លឹប Dortmund មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករ Maatsen ហើយការចរចាជាមួយនឹងក្លឹប Chelsea ក៏មានភាពវិជ្ជមានផងដែរ៕