មន្ត្រី​ជំនាញ ក​.​ប​.​ប​. ដកហូត​ទំនិញ​ដែល​ពុំ​មាន​អនុលោម​ភាព​សរុប​ចំនួន ៣៥.៧​គីឡូក្រាម​

0

ភ្នំពេញ៖ នា​ថ្ងៃ​ទី​៣-៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ មន្ត្រី​ជំនាញ ក​.​ប​.​ប​. នែក​អធិការកិច្ច​ម្ហូបអាហារ នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​ប្រចាំ​តាម​បណ្ដា​សាខា​រាជធានី ខេត្ត អនុវត្ត​ការងារ​ជា​ប្រចាំ​ក្នុង​ការងារ​ការពារ ទប់ស្កាត់​ទំនិញ ជា​ពិសេស​ម្ហូបអាហារ​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ចំពោះ​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ទីផ្សារ​គោលដៅ​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​គ្នា​។ ក្នុង​សកម្មភាព​ត្រួតពិនិត្យ​នោះ​មន្ត្រី​ជំនាញ​បាន​ដកហូត​ទំនិញ​ដែល​ពុំ​មាន​អនុលោម​ភាព​សរុប​ចំនួន ៣៥.៧​គីឡូក្រាម​យក​កម្ទេច​ចោល ជៀសវាង​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​អ្នក​បរិភោគ​យ៉ា​ធ្ងន់ធ្ងរ​។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ​នោះ​មន្ត្រី​ជំនាញ​បាន​បន្ថែម​ការ​អប់រំ​ដល់​ប្រជា​អាជីវករ​ដែល​លក់ដូរ​ក្នុង​ផ្សារ​គោលដៅ និង​អាជីវករ​ដែល​លក់ដូរ​តាម​ផ្ទះ​ឱ្យ​បាន​យល់​ដឹង​បន្ថែម​នូវ​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ម្ហូបអាហារ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ឱ្យ​ម្ហូបអាហារ​ទាំងអស់​នោះ​មាន​សុវត្ថិភាព​មុន​លក់​ជូន​អុ្ន​ក​ប្រើប្រាស់​៕

ប្រភព៖ អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ CCF