ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់លេខ១លើពិភពលោក ជាកន្លែងទស្សនាព្រះអាទិត្យរះល្អបំផុត

0

សៀមរាប៖ យោង​តាម​គេហទំព័រ Mornings.co.uk ដែល​ប្រមូល​ទិន្នន័យ និង​ស្វែងរក​ពាក្យ​គន្លឹះ «​ថ្ងៃ​រះ​» នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ប្រមាណ​៧២​ប្រទេស នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ក្នុង​នោះ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាប់​ជាទី​តាំង​ដែល​ទទួល​បានការ​លើក​ឡើង​ច្រើន​ជាងគេ និង​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា «​ជា​កន្លែង​ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ទស្សនា​ព្រះអាទិត្យ​រះ​»​៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន