តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ក្នុងសប្តាហ៍ទី២ នៃខែឧសភានេះ ធ្លាក់ចុះបន្តិចធៀបនឹងដើមខែ

0

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ក្នុងសប្តាហ៍ទី២ នៃខែឧសភានេះ ធ្លាក់ចុះបន្តិចធៀបនឹងដើមខែ ពោលគឺគ្រប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៤២០០រៀលក្នុង១លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា និង៤០៥០រៀល សម្រាប់ម៉ាស៊ូត៕

May be an image of ticket stub and text

May be an image of text