ក្លឹបនៅ Premier League កំពុងចរចាយកលោក Graham Potter មកដឹកនាំ

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Leicester City និងលោក Graham Potter បានធ្វើការបន្តពិភាក្សាគ្នា ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែខិតជិតដល់ភាពជោគជ័យ បន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុន។

សមាជិកបុគ្គលិកក៏ត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរ ដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងទៅលើព័ត៌មានលម្អិតនាពេលឆាប់ៗជាមួយលោក Potter៕