ការមិនជាប់ជម្រើសជាតិរបស់ Grealish និង Rashford លោក Ten Hag លើកឡើងបែបនេះ!

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Erik ten Hag និយាយដល់រឿងកីឡាករ Grealish និង Rashford មិនជាប់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេស៖

«Grealish និង Rashford មិនជាប់ជម្រើសជាតិ? ពួកគេទាំង ២នាក់មានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងរដូវកាលនេះ វាច្បាស់ណាស់។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកមានភាពខ្វះខាត អ្នកនឹងប្រថុយនឹងការមិនជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក»៕