ក្លឹប Chelsea អាចនឹងមានដំនឹងល្អជាមួយអ្នកចាំទី Robert Sánchez

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Chelsea មានផែនការណ៍ក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកចាំទី Robert Sánchez។

លោក Enzo Maresca ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹប Chelsea ថាគាត់រីករាយក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយកីឡាករ Sánchez ដូចដែលបានបង្ហាញកាលពីពេលកន្លងមក៕