លោក Antonio Conte ត្រូវបានក្លឹបនៅអ៊ីតាលីចង់បាន

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Napoli បានផ្ញើរនូវសំណើរកុងត្រាទៅកាន់លោក Antonio Conte ដែលមានសុពលភាពដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៧ ជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលបំបែកកំណត់ត្រាក្លឹបផងដែរ។

ចំនុចសំខាន់នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងលោក de Laurentiis។ លោក Conte តែងតែបើកចំហរសម្រាប់តំណែងនៅក្លឹប Napoli ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើគម្រោងរបស់ក្លឹប៕