ទីបំផុតលោក Thiago Motta បានសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់គាត់

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Thiago Motta នឹងធ្វើការបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្លឹប Bologna សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយក្លឹប Juventus នៅប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខទៀតដូចការរំពឹងទុក។

កិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលើកិច្ចសន្យាមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលតិចជាង ៥លានអឺរ៉ូសម្រាប់មួយរដូវកាល៕