លោក Unai Emery ជួយឲ្យក្លឹប Aston Villa លេងពានអឺរ៉ុប

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Aston Villa មានសិទ្ធិលេងនៅ Champions League នៅឆ្នាំ២០២៤-២០២៥។ ខណៈ Tottenham នឹងលេងនៅ Europa League នៅរដូវកាលក្រោយ។

ការងាររបស់លោក Unai Emery ចាប់តាំងពីមកដល់ក្លឹប… ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រុមការងាបានធ្វើរឿងរពិសេស៕