លោក Erik ten Hag ថាមិនស្តាយក្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តមួយនេះ

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាលោក Erik ten Hag និយាយអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មកដឹកនាំ Manchester United ថា៖

«ក្លឹប Manchester United ជាក្លឹបដ៏ធំមួយ ហើយអ្នកគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលមកកាន់ទីនេះលើកដំបូង អ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទទួលយកនៅការប្រជែងមួយនេះ ហើយខ្ញុំមិនមានការសោកសា្តយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះទេ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងមកកាន់ទីនេះ»៕