តំបន់ទាំងនេះ អាចនឹងមានការរអាក់រអួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ​ដំឡើង​បរិក្ខារ​នានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​អគ្គិសនី​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៤ នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ទៅ​តាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ដូច​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ខាងក្រោម​។ ទោះជា​មានការ​ខិតខំ​ថែរក្សា​មិន​ឱ្យ​មានការ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ធំដុំ ប៉ុន្តែ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​ខាងលើ​អាច​នឹង​មានការ​រអាក់រអួល​ខ្លះ​ៗ៕

May be an image of blueprint, ticket stub and text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of ticket stub and text