សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ពាក់ព័ន្ធនិងការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនអំពីផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោក្លែងក្លាយ ម៉ាក Sica និង ម៉ាក HIUP និងផលិតផលអាហារបំប៉នជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានរត់ពន្ធពីប្រទេសវៀតណាមចូលទៅប្រទេសថៃឡង់ដ៍

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ពាក់ព័ន្ធនិងការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនអំពីផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោក្លែងក្លាយ ម៉ាក Sica និង ម៉ាក HIUP និងផលិតផលអាហារបំប៉នជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានរត់ពន្ធពីប្រទេសវៀតណាមចូលទៅប្រទេសថៃឡង់ដ៍ ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសថៃឡង់ដ៍បានរកឃើញ និងចាប់រឹបអូសបាន៕

May be an image of text

May be an image of 3 people and text