ក្លឹប Newcastle Unite កំណត់គោលដៅលើកីឡាករ ២នាក់ទៀត

0

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់លោក Fabrizio Romano បានអោយដឹងថាក្លឹប Newcastle Unite ចង់ចុះហត្ថលេខាយកកីឡាករ Lloyd Kelly និងកីឡាករ Tosin Adarabioyo ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួន… ហើយផែនការនេះដំណើរការយ៉ាងរលូន និងលឿន។

កីឡាករ Lloyd Kelly ដែលជាគោលដៅអទិភាពរបស់ក្លឹប Newcastle United ហើយនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើអោយការផ្ទេរមួយនេះកើតឡើងអោយបាននៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខ។ ការពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងជាមួយនឹងកីឡាករ Tosin Adarabioyo ក្នុងការចាកចេញពីក្លឹប Fulham៕