តំបន់ទាំងនេះនឹងមានការរអាក់រអួលការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចន្លោះថ្ងៃ​ទី​០៦-០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ​ដំឡើង​បរិក្ខារ​នានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​អគ្គិសនី​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ទៅ​តាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ដូច​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ខាងក្រោម​៖

May be an image of ticket stub and text

May be an image of ticket stub and text

May be an image of ticket stub and text